Allround Advies - Jan Westra

Schenkingsvrijstelling 2013

U kunt voor 31 december 2013 nog belastingvrij schenken aan uw kinderen, kleinkinderen en goede doelen.

Jaarlijkse schenking aan kinderen maximaal onbelast € 5.1.41,--
Eenmalige schenking aan kinderen maximaal € 24.676,-- per kind. Het kind moet dan wel tussen de 18 en 40 jaar oud zijn en voor 1 maart 2014 moet er een schenkingsaangifte worden ingediend. Ook is er een extra mogelijkheid om € 51.407,-- te schenken. Dit moet wel dienen voor de aankoop van een eigen woning of ter financiering van een dure studie.

In andere gevallen is de vrijstelling € 2.057,-- per jaar.

Over het meerdere dat u schenkt moet u schenkingsrecht betalen. Een schenkingsplan kan voorkomen dat u uiteindelijk te veel belasting betaald.